BORGES, D. Entrevista: contadoras de histoĢrias do grupo timorense Haktuir ai-knanoik. Plural Pluriel, n. 19, p. 192-204, 20 fev. 2019.